Ortho hero
Orthodontie

ORTHODONTIE

Orthodontie is een specifieke discipline die gericht is op het corrigeren van de tandstand en de relatie van de kaken.

Orthodontie wordt zowel uitgevoerd bij kinderen als volwassenen en kan omwille van verschillende redenen worden gestart:

• Ongunstige stand van de tanden waarbij het poetsen wordt bemoeilijkt
• Ongunstige kaakrelaties die een spraak- of functioneel probleem in de hand werken of onderhouden
• Ongunstige slijtage van de tanden omwille van een malpositie van gebit en/​of kaken
• Ter voorbereiding op restauratief herstel om een betere uitgangssituatie en lange termijns prognose te voorzien. Hieronder verstaan we voorbereiding op: kronen, bruggen, facings, implantaten, …


Zowel de conventionele blokjes” en uitneembare beugels kunnen nodig zijn om een correcte behandeling te voorzien. Recent werd dit uitgebreid met clear aligner” therapie. Voor de gepaste keuze in behandeling vormt uw orthodontist een onmisbare schakel.

Zoals hierboven reeds beschreven focust orthodontie op een stabiel en functioneel gebit op lange termijn. Dit neemt niet weg dat dit ook gepaard gaat met een esthetische verbetering. Zo zal een mooie glimlach mee tot een van de doelstellingen behoren. Functie en esthetiek gaan immers hand in hand.

HOE VERLOOPT EEN ORTHODONTISCHE BEHANDELING?

Eerste consultatie

Bij een eerste consultatie schat de orthodontist in of behandeling al dan niet nodig is. De timing van een orthodontische behandeling varieert van persoon tot persoon. Dit wordt samen met de algemene diagnose en het toekomstig verloop al met u meegedeeld. Een eerste consultatie verloopt vaak op doorverwijzen van de tandarts, maar kan ook op eigen initiatief.

Gegevensverzameling

Bij een eerste consultatie schat de orthodontist in of behandeling al dan niet nodig is. De timing van een orthodontische behandeling varieert van persoon tot persoon. Dit wordt samen met de algemene diagnose en het toekomstig verloop al met u meegedeeld. Een eerste consultatie verloopt vaak op doorverwijzen van de tandarts, maar kan ook op eigen initiatief.

Bespreking

In een volgende afspraak zal dit behandelplan met de patiënt (en de ouders) uitgebreid overlopen worden. Daarbij zal zowel het type van behandeling, de geschatte duur, alsook de manier van werken worden besproken. Op dat moment zal eveneens een volledige prijsraming worden toegelicht en meegegeven. Bij personen onder de 15 jaar wordt door uw orthodontist een bijkomend kennisgevings-document meegegeven (bijlage 60). Als lid van een verplichte ziekteverzekering (mutualiteit), wordt hierdoor een deel van de orthodontische behandeling terugbetaald.

Wanneer patiënt (en ouders) akkoord gaan kan de start van een behandeling worden ingepland.

TYPES BEHANDELING

  • Functionele apparaten bv. activator, forsus, …
  • Vaste apparatuur blokjes’
  • Clear Aligners
  • TAD’s
  • OBA’s (Oral bone anchor)
  • Orhognatische chirurgie
  • Retentie (vast en uitneembaar)

CLINICAL CASE

Correctie van crowding in de boven-en onderkaak bij een volwassen patient

De patiënt stoort zich aan de scheefstand van de fronttanden (crowding) door plaatsgebrek.

Slide 16 9 3 17
Slide 16 9 2 13
Slide 16 9 4 8

Eindresultaat na orthodontische behandeling met vaste apparatuur (blokjes). De tanden staan mooi opgelijnd in een correcte boog met een stabiele beet.

Het is belangrijk om op het einde van de orthodontische behandeling retentie te voorzien door middel van een retentiedraad of een uitneembare nachtbeugel. Dit voorkomt dat de tanden terug verplaatsen naar de oorspronkelijke positie.

Slide 16 9 3 18
Slide 16 9 2 14
Slide 16 9 4 10
PRAKTIJK Tandartspraktijk Icarus
Albrecht Dürerstraat33/ A
2050Antwerpen
(Linkeroever)
WACHTDIENST

In het weekend en op wettelijke feestdagen kan u terecht tussen 9.00 u en 18.00 u op het betalend nummer: 0903 39 969 van de Algemene Wachtdienst Antwerpen. Oproep 1,50 euro per minuut.